Príspevok na zuby - prehľad zdravotných poisťovní. | Stomatológia Košice

9 augusta, 2022

Poplatky za zubné ošetrenia, či dentálnu hygienu nebývajú vždy najlacnejšie a občas si pacient musí siahnuť aj hlbšie do vrecka. Preto čoraz viac pacientov využíva benefity od svojich zdravotných poisťovní. V roku 2021 bude preplácať príspevok na zuby každá zdravotná poisťovňa na Slovensku.

 

Príspevky na zubnú starostlivosť sa vzťahujú najmä na úkony, ktoré sú čiastočne hradené z verejného zdravotného poistenia. Ide predovšetkým o odstránenie kazu, RTG vyšetrenie,  plombovanie zubov, zubné korunkystrojček na zuby a dentálnu hygienu. Koľko poisťovne pacientom preplatia a aké sú podmienky na uplatnenie si príspevkov na zuby?

Union – zdravotná poisťovňa

Pacienti, ktorí sú poistení v zdravotnej poisťovni Union majú nárok na ročný príspevok 100 eur na zuby. Ten je možné rozdeliť na viacero úkonov, alebo ho použiť jednorazovo, kedykoľvek počas celého roka. Pri žiadostí o dentálny benefit je potrebné mať doklad o absolvovaní preventívnej prehliadky, najneskôr v deň úkonu, ktorý si chcete preplatiť, a doklad o zaplatení (v prípade, ak si chcete preplatiť dentálnu hygienu je potrebný aj  doklad o jej absolvovaní). O príspevok môžete požiadať do 90 dní od ošetrenia cez online pobočku.

Zdravotná poisťovňa Dôvera

Všetci poistenci zdravotnej poisťovne Dôvera majú od 1. januára 2020 nárok na príspevok v hodnote 150 eur na zubné ošetrenie a dentálnu hygienu. Poistenci môžu o príspevok požiadať 5-krát ročne, pričom na jednu žiadosť vám Dôvera preplatí maximálne 30 eur. Na uplatnenie benefitu od Dôvery musíte mať potvrdenie o absolvovaní preventívnej prehliadky a doklad o zaplatení, ktoré priložíte k žiadosti o príspevok na zubnú starostlivosť. Žiadosť môžete podať cez mobilnú aplikáciu, alebo elektronickú pobočku Dôvery, najneskôr však do 3 dní po absolvovaní zubného vyšetrenia.

Všeobecná zdravotná poisťovňa

Zubný benefit vo VšZP je možné uplatniť len na deti do 18 rokov. Ten je vo výške maximálne 30 eur. Pre uplatnenie benefitu musí byť pacient spĺňať niekoľko podmienok. Pacient musí byť poistencom VšZP aspoň 3 roky, absolvovať preventívnu stomatologickú prehliadku v posledných 12 mesiacoch a aspoň jeden z jeho zákonných zástupcov musí byť tiež poistencom VšZP. K získaniu príspevku na zubnú starostlivosť je potrebné mať vyplnenú žiadosť o úhradu príspevku, potvrdenú stomatológom, a doklad o zaplatení, ktoré doručí do ktorejkoľvek pobočky Všeobecnej zdravotnej poisťovne. O príspevok je možné požiadať najneskôr do 3 mesiacov od absolvovania zubného ošetrenia.

Stomatológia Košice je zmluvným partnerom všetkých zdravotných poisťovní na Slovensku a tak u nás môžete využiť benefity na zubnú starostlivosť ktorejkoľvek z nich. Viac informácií ako presne postupovať pri žiadaní o príspevok sa dozviete priamo v našej ambulancii.

Čo nás odlišuje?

Naším cielom je poskytovať komplexné ošetrenie chrupu s ohľadom na individuálne potreby pacienta.

Cielom našej práce je ošetrenie s najlepšou možnou prognózou, konfortom a estetickou kvalitou.

Sociálne siete

Pripojte sa k nám na sociálnych sietach, aby ste nepremeškali žiadnu novinku, alebo akciu.

Copyright 2022 by Stomatologia Košice. All rights reserved.

Copyright 2020 by Stomatologia Košice. All rights reserved.